Het lokaal dienstencentrum organiseert een uitgebreid aanbod van recreatieve- en vormingsactiviteiten. Dit zijn zowel activiteiten die wekelijks herhaald worden (zoals een computercursus of juwelen maken = het vast aanbod) als eenmalige activiteiten (zoals een uitstap of een voordracht = het los aanbod).


  • Vast aanbod: Lessenreeksen (zie linkerkolom en klik op item die u verkiest), kaartersclub De Leest, kaartersclub "De Gezellen", kleurwiezen,
  • Los aanbod:(zie rechterkolom en klik op de activiteit)

Het Lokaal Dienstencentrum organiseert activiteiten van algemeen-informatieve aard. Deze richten zich zowel naar de individuele bezoeker als naar een groep bezoekers.

Het doel is om informatie te brengen die relevant is om beter en langer zelfstandig te blijven en die de leef- en denkwereld verruimt. We bouwen een werking uit waarbij we de bewoners van de lokale leefgemeenschap uitnodigen om advies en informatie te vragen.

We richten jaarlijks minstens tien informatieve activiteiten en uiteraard voorzien we koffie en gebak.


Op het vlak van vorming (breiclub/café) heeft het lokale dienstencentrum veel te bieden. Wij streven ernaar ontplooiingskansen te bieden aan onze bezoekers. Vanuit jullie interesses en behoeften worden allerlei initiatieven ontwikkeld. Het aanbod is niet beperkt, en wordt steeds afgestemd op de vraag. De taal van je vakantieland spreken, eindelijk de werking van je GSM snappen meepraten met je kleinkind, cultuur opsnuiven,... Het kan allemaal in de Leest. Evenveel aandacht gaat uiteraard ook naar de interacties in de verscheidene groepen.

 

Natuurlijk mogen ontspannende activiteiten niet op onze lijst ontbreken. Ook hier zorgen we met de regelmaat van de klok voor een uitgebreid aanbod: een creanamiddag, bingo, scrabble, rummikub, een verjaardag vieren, Sinterklaas, karnaval,... allemaal gelegenheden waar iedereen welkom is!

En wist je dat de deelnemers aan allerlei activiteiten mogelijke nieuwe vrienden kunnen zijn?